Zarządzenie nr 54/2000

z dnia 20-12-2000 Rektora UŚ w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych z Zastosowań Metod Informatycznych w Dydaktyce.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 19/2001 * Zarządzenie nr 49/2002 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 19.10.2009