Zarządzenie nr 53/2000

z dnia 19-12-2000 Rektora UŚ w sprawie regulaminu przyznawania premii w Uniwersytecie Śląskim pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 15/2002 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 19.10.2009