Zarządzenie nr 52/2004

z dnia 10-09-2004 Rektora UŚ w sprawie postępowania w przypadku wykonywania postanowień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w Uniwersytecie Śląskim.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 11.01.2010