Zarządzenie nr 52/2000

z dnia 14-12-2000 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 25/2005 * Zarządzenie nr 56/2010 * Zarządzenie nr 149/2012 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 16.10.2012

Wprowadził: mb, 19.10.2009