Zarządzenie nr 5/2020

z dnia 08-01-2020 Rektora UŚ w sprawie ustalenia sposobu naliczania opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się oraz wprowadzenia wzoru umowy dotyczącej odpłatności za tą usługę.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 15/2016  *

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: ns, 09.01.2020