Zarządzenie nr 5/2014

z dnia 22-01-2014 Rektora UŚ w sprawie zmian w strukturze pozostałych jednostek prowadzących działalność naukową, naukowo-dydaktyczną, dydaktyczną lub usługową w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2013/2014.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: ns, 30.01.2014