Zarządzenie nr 51/2000

z dnia 12-12-2000 Rektora UŚ w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych z Fizyki dla Nauczycieli Fizyki nie będących Fizykami .
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 48/2007 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 65/2013

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 17.05.2013

Wprowadził: mb, 25.08.2009