Zarządzenie nr 50/2018

z dnia 05-04-2018 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 18/2014 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 10.04.2018