Zarządzenie nr 50/2017

z dnia 21-04-2017 Rektora UŚ w sprawie zawieszenia okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 125/2015 *

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 26.04.2017