Zarządzenie nr 50/2016

z dnia 30-05-2016 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: CHiP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 31.05.2016