Zarządzenie nr 50/2000

z dnia 06-12-2000 Rektora UŚ w sprawie zmian w zarządzeniu dotyczącym Podyplomowych Studiów Edukacji Obywatelskiej .
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 45/2005 * Zarządzenie nr 1/2010 * Zarządzenie nr 12/2011 * Zarządzenie nr 27/2013 * Zarządzenie nr 98/2013 * Zarządzenie nr 1/2014 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 14.01.2014

Wprowadził: mb, 19.10.2009