Zarządzenie nr 49/2008

z dnia 18-08-2008 Rektora UŚ w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim..
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 22/2009 * Zarządzenie nr 26/2010 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 117/2011

Tekst jednolity:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 21.04.2009