Zarządzenie nr 49/2000

z dnia 04-12-2000 Rektora UŚ w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej .
Treść:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 55/2013

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 07.05.2013

Wprowadził: mb, 19.10.2009