Zarządzenie nr 48/2009

z dnia 16-06-2009 Rektora UŚ w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 55/2014 * Zarządzenie nr 66/2014 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 08.05.2014

Wprowadził: dk, 22.06.2009