Zarządzenie nr 48/2008

z dnia 11-08-2008 Rektora UŚ wprowadzenia "Regulaminu zgłaszania studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego do ubezpieczenia zdrowotnego".
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 139/2013 * Zarządzenie nr 161/2015 * Zarządzenie nr 18/2017 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 21.02.2017

Wprowadził: mb, 05.06.2009