Zarządzenie nr 48/2004

z dnia 23-07-2004 Rektora UŚ w sprawie zdolności dydaktycznej w Uczelni oraz zasad rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych w Uczelni.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 95/2003 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 11.01.2010