Zarządzenie nr 48/2000

z dnia 28-11-2000 Rektora UŚ w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli Fizyki Uczących w Gimnazjach i Liceach.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 42/2012

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 19.10.2009