Zarządzenie nr 47/2008

z dnia 28-07-2008 Rektora UŚ szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków określonych w art. 98 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 174/2017

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 28.11.2017

Wprowadził: mb, 05.06.2009