Zarządzenie nr 47/2008

z dnia 28-07-2008 Rektora UŚ szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków określonych w art. 98 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 05.06.2009