Zarządzenie nr 47/2000

z dnia 27-11-2000 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zdolności dydaktycznej w Uczelni, finansowania godzin ponadwymiarowych oraz niektórych wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne i opiekę nad studentami MISH-u, i Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 15/1999 * Zarządzenie nr 30/2000 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 16/2001 * Zarządzenie nr 52/2001 * Zarządzenie nr 84/2002 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 19.10.2009