Zarządzenie nr 46/2020

z dnia 09-04-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie  zmian w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach..
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 34/2020 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 179/2020

Dostarczył: Aleksandra Madej

Wprowadził: dk, 09.04.2020