Zarządzenie nr 46/2018

z dnia 29-03-2018 Rektora UŚ w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 193/2018 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 29.11.2018

Wprowadził: ns, 29.03.2018