Zarządzenie nr 46/2000

z dnia 31-10-2000 Rektora UŚ w sprawie zasad gospodarowania środkami finansowymi uzyskiwanymi przez Uniwersytet z opłat za niektóre zajęcia dydaktyczne.
Treść:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 62/2001

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 19.10.2009