Zarządzenie nr 44/2020

z dnia 08-04-2020 Rektora UŚ w sprawie określenia trybu i warunków wymaganych do wyłonienia kandydata do powołania na pierwszego Rzecznika Praw Studentów i Doktorantów..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Aleksandra Madej

Wprowadził: dk, 09.04.2020