Zarządzenie nr 44/2014

z dnia 01-04-2014 Rektora UŚ w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 02.04.2014