Zarządzenie nr 44/2013

z dnia 14-03-2013 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 14.06.2013

Wprowadził: ns, 20.03.2013