Zarządzenie nr 43/2020

z dnia 06-04-2020 Rektora UŚ w sprawie składania przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie, oświadczeń upoważniających pracodawcę do zaliczenie ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie oraz oświadczeń upoważniających Uniwersytet Śląski w Katowicach do wykazania osiągnięć pracownika, dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 134/2020 * Zarządzenie nr 168/2020 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 105/2019 *

Dostarczył: Klaudia Król

Zmodyfikował: ap, 06.10.2020

Wprowadził: ns, 07.04.2020