Zarządzenie nr 43/2002

z dnia 10-06-2002 Rektora UŚ w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 165/2012 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 07.11.2012

Wprowadził: mb, 03.11.2009