Zarządzenie nr 43/2000

z dnia 28-09-2000 Rektora UŚ w sprawie zmian w "Regulaminie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Śląskim"..
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 90/2009 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 6/2014

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 30.01.2014

Wprowadził: ns, 24.09.2009