Zarządzenie nr 42/2015

z dnia 17-03-2015 Rektora UŚ w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Neurodydaktyka z grywalizacją i technologią informacyjną.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: dk, 19.03.2015