Zarządzenie nr 42/2014

z dnia 28-03-2014 Rektora UŚ w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: ns, 03.04.2014