Zarządzenie nr 42/2010

z dnia 07-06-2010 Rektora UŚ w sprawie zmian w „Regulaminie pracy” w Uniwersytecie Śląskim.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 32/1996 * Zarządzenie nr 4/1997 * Zarządzenie nr 18/2002 * Zarządzenie nr 83/2002 * Zarządzenie nr 1/2003 * Zarządzenie nr 10/2004 * Zarządzenie nr 75/2004 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 157/2013 * Zarządzenie nr 32/2014 * Zarządzenie nr 77/2014 * Zarządzenie nr 106/2014 * Zarządzenie nr 15/2015 * Zarządzenie nr 77/2015 * Zarządzenie nr 65/2016 * Zarządzenie nr 12/2017 * Zarządzenie nr 37/2018 * Zarządzenie nr 67/2018 * Zarządzenie nr 152/2018 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 117/2019

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 06.11.2019

Wprowadził: dk, 15.06.2010