Zarządzenie nr 42/2008

z dnia 27-06-2008 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie kosztorysu opłat za studia podyplomowe lub kursy dokształcające oraz zasad wynagradzania za świadczone usługi edukacyjne związane z ich prowadzeniem.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 56/2007 * Zarządzenie nr 3/2008 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 05.06.2009