Zarządzenie nr 42/2002

z dnia 07-06-2002 Rektora UŚ w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Specjalistycznych Teologii.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 63/2003 * Zarządzenie nr 36/2011 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 03.11.2009