Zarządzenie nr 41/2002

z dnia 06-06-2002 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz za czynności o nadanie tytułu naukowego osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego.
Treść:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 03.11.2009