Zarządzenie nr 40/2021

z dnia 25-02-2021 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 7/2018 *

Dostarczył: Klaudia Król

Zmodyfikował: mb, 03.03.2021

Wprowadził: dk, 01.03.2021