Zarządzenie nr 40/2019

z dnia 13-03-2019 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „ChemiK – Chemia + Kompetencje”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 65/2019 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 14.05.2019

Wprowadził: ns, 18.03.2019