Zarządzenie nr 40/2002

z dnia 05-06-2002 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 81/2004 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 03.11.2009