Zarządzenie nr 39/2020

z dnia 26-03-2020 Rektora UŚ w sprawie czasowego ograniczenia lub wyłączenia stosowania niektórych zasad zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 47/2020 * Zarządzenie nr 55/2020 * Zarządzenie nr 72/2020 * Zarządzenie nr 77/2020 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 179/2020

Dostarczył: Klaudia Król

Zmodyfikował: ns, 19.10.2020

Wprowadził: dk, 26.03.2020