Zarządzenie nr 39/2002

z dnia 04-06-2002 Rektora UŚ sposobu i trybu przygotowania i prezentacji oraz rozpowszechniania dokumentów Senatu Uczelni.

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 03.11.2009