Zarządzenie nr 38/2017

z dnia 20-03-2017 Rektora UŚ w sprawie zmian w „Regulaminie awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim”.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 66/2009 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 21.03.2017