Zarządzenie nr 38/2011

z dnia 06-06-2011 Rektora UŚ w sprawie zasad udzielania przez rektora pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenia ich rejestru.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 69/2018

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 20.07.2018

Wprowadził: ns, 21.06.2011