Zarządzenie nr 38/2002

z dnia 29-05-2002 Rektora UŚ w sprawie zakupu, wydawania i rozliczania biletów jednorazowych dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego .

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 03.11.2009