Zarządzenie nr 37/2020

z dnia 19-03-2020 Rektora UŚ w sprawie ankiety oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Wprowadził: ns, 20.03.2020