Zarządzenie nr 37/2019

z dnia 11-03-2019 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej w ramach Projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z117/17-00.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 155/2019 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Zmodyfikował: ns, 21.11.2019

Wprowadził: ns, 13.03.2019