Zarządzenie nr 37/2015

z dnia 10-03-2015 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” oraz wytycznych w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 54/2014 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 165/2015 * Zarządzenie nr 4/2017 * Zarządzenie nr 93/2020 * Zarządzenie nr 222/2020 *

Zmodyfikował: ns, 10.12.2020

Wprowadził: mb, 18.03.2015