Zarządzenie nr 37/2002

z dnia 28-05-2002 Rektora UŚ w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy .

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 03.11.2009