Zarządzenie nr 36/2007

z dnia 08-06-2007 Rektora UŚ w sprawie zasad i trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim. .
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 22/2017 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 27.02.2017

Wprowadził: dk, 30.06.2009