Zarządzenie nr 36/2004

z dnia 07-06-2004 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 7/2004 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 8/2005 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 08.01.2010