Zarządzenie nr 36/2002

z dnia 27-05-2002 Rektora UŚ w sprawie zmian w "Regulaminie organizacyjnym administracji" (dotyczy zmiany struktury i zakresu działania Działu Aparatury i Zaopatrzenia - utworzenia Sekcji Ewidencji i Rozliczeń).

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 03.11.2009