Zarządzenie nr 35/2017

z dnia 15-03-2017 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „GeoHazardSilesia - Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 140/2017 * Zarządzenie nr 128/2018 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 11.09.2018

Wprowadził: ns, 21.03.2017